2010 – Juni: Gründung Gesunde Gemeinde Bruck an der Leitha

2010: Gründung der Gesunden Gemeinde Bruck an der Leitha durch Alexander Petznek.